Kallelse till Arbetskraftsförmedlingens årsmöte

Datum: 21 april 2021
Tid: Klockan 19:00
Plats: Zoom

Medlemmar i Arbetskraftsförmedlingens förening kallas till årsmöte. Anmälan sker till tomas@arbetskraftsformedlingen.se

Fullständig kallelse med dagordning hittar du här!