Kallelse till Arbetskraftsförmedlingens årsmöte

Datum: 28 juni 2022 
Tid: Klockan 19:00
Plats: Meet

Medlemmar i Arbetskraftsförmedlingens förening kallas till årsmöte. Anmälan sker till tomas@arbetskraftsformedlingen.se

Fullständig kallelse går ut via medlemsregistret.