21 juli, 2020

Bli Medlem

Stötta Arbetskraftsförmedlingen med goda exempel på lyckade anställningar

Vi föreningsambassadörer har fått i uppdrag från styrelsen för Arbetskraftsförmedlingen att söka/finna goda exempel på vad som görs i vårt land för att nyanlända ensamkommande unga med tillfälliga uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen ska få ett arbete. Vill du hjälpa till?

Det finns många goda exempel på lyckade anställningar och samarbeten mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan arbetsgivare och andra organisationer. Det är många nyanlända unga som har fått jobb den här vägen.  Det är inte alltid lätt att själv fixa ett jobb i ett nytt land och därför är vi alla viktiga för att hjälpa till med ansökningar med mera. De är alla en jättestor resurs för vårt samhälle. Det kommer både under och efter Coronatiden att behövas flera nya medarbetare inte minst inom vård, omsorg, skola, bygg och anläggning samt lagerarbetare. Redan idag minskar antalet varsel och det finns många jobb att söka.

När jobben kommer vill vi vara REDO med förutsättningar för att företagen och ungdomarna ska hitta varandra.

När jobben kommer vill vi vara REDO med förutsättningar för att företagen och ungdomarna ska hitta varandra. Ibland kan det vara svårt för individen att få kontakt och därför behöver du och jag prata med företagen som kanske inte just nu söker medarbetare. Vi kan bland annat tipsa våra kontakter om att anställa ungdomar på företaget för att avlasta chefer och andra (detta främst då Corona lagt sig).

Arbetskraftsförmedlingen kommer att samla ihop många ”goda exempel” som vi kan inspireras av för att knyta nya kontakter med företag i vårt land.

Har du goda exempel på lyckade kontakter mellan företag och arbetstagare där det blivit ett jobb så hör av dig till oss! Det är bara att fylla i ditt/dina exempel i formuläret, så hamnar de i en användbar ”tipsbank”.

Länken till formuläret hittar du här!

Några av de insamlade exemplen kommer att publiceras på kampanjen REDO’s hemsida.

Det är viktigt att om personer eller företag nämns med uppgifter som kan härröras direkt till dem måste vi fråga om det är ok att de medverkar i det som publiceras på hemsidan.

Lycka till och tack för ditt oerhört viktiga bidrag!

På uppdrag av

Arbetskraftsförmedlingen 

Lars-Ove Johansson, Equmeniakyrkan Gråbo
Mobil: 0739-141736, E-post: lars-ove.johansson@equmeniakyrkangrabo.se

Alexandra Fritzson, Rädda Barnen

Annika Thelin, IM Sweden

Sofia Rosèn Equmeniakyrkan Centralt

Kinna Skoglund, Arbetskraftsförmedlingen

Mejla oss för mer information:
redo@arbetskraftsformedlingen.se

Dela med dina vänner!