1. Hantering av personuppgifter

Arbetskraftsförmedlingen (AKF) vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och i denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, kontaktar oss med en förfrågan eller blir medlem på AKF.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

AKF 802530-1006, är personuppgifts­ansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av AKF.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du blir medlem kan vi komma att samla in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, köp- och orderhistorik, och annan ärenderelaterad information såsom information du lämnat vid kontakter med AKF.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du lämnat personuppgifter till oss på AKF så lagrar och använder vi dem för att informera dig som kund och intressent av vårt arbete. Här kan du få en översikt på hur vi använder dina personuppgifter och vilka lagliga grunder vi stödjer oss på för att lagra och hantera dessa.

Ändamål: För att förbättra vår webbplats och vår digitala marknadsföring använder vi oss av cookies (kakor) i syfte att analysera trafiken till och på vår webbplats *.arbetskraftsformedlingen.

Ändamål: För att kunna skicka dig marknadsföring (t.ex. erbjudanden som är relevanta för dig.) via post, e-post, eller SMS.

5. När vi kan komma att dela dina uppgifter

AKF delar endast dina personuppgifter när detta krävs av lagen eller om det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som t.ex. hjälper oss med vår marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

6. Lagring och lagringstid

AKF behandlar information om dig som medlem för att kunna erbjuda den bästa servicen och vi sparar endast dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Så länge du är medlem hos oss, och under tre år därefter sparar vi dina kunduppgifter men i de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i längre tid. AKF har rutiner som ser till att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

9. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi på AKF säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Vi hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den i syfte att erbjuda dig som kund bästa möjliga service.

10. Dina rättigheter

Vi på AKF vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. All begäran om registerutdrag hanteras på ett sådant sätt att vi kan säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person och därför kan vi komma att be om kompletterande uppgifter från dig.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Om du önskar få dina personuppgifter raderade hos oss så kan du begära detta i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid höra av dig till oss på AKF. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan också framställa klagomål direkt till dem.

12. Kontakta oss

Vi vill att du som medlem alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta AKF via e-post info@arbetskraftsformedlingen.se.