Loading...
Hem2022-06-28T19:10:39+02:00

Har du jobbet, har vi arbetskraften!

Vill du hjälpa till att ta tillvara på kraften hos unga och drivna människor? Vi på Arbetskraftsförmedlingen vill identifiera innovativa sätt att matcha arbetsgivare som har stort behov av motiverad arbetskraft med kompetenta och motiverade arbetstagare. Samtidigt som du gör samhällsnytta skapar du även affärsnytta för ditt företag. Win-win, helt enkelt.

VÅR VÄRDEGRUND

Arbetskraftsförmedlingen är en politiskt och religiöst obunden och ideell förening. Vi arbetar för mångfald, jämställdhet, jämlikhet, likvärdig behandling för alla och tar avstånd från våld, hat, hot och all slags diskriminering. Vi vill samarbeta med andra vars värdegrund också utgörs av demokratiska värderingar och som liksom vi verkar för allas lika värde, rättigheter och möjligheter.

Nyheter!

Det Här Är Vi

DET HÄR ÄR ARBETSKRAFTSFÖRMEDLINGEN

Vi är en förening som arbetar rikstäckande med konkreta insatser för att matcha ung arbetskraft med arbetsmarknadens behov. Föreningen avser att driva kampanjer för de målgrupper som är definierade i våra stadgar. Den första kampanjen som lanserades 2020 – REDO –  har fokus på att ALLA de ungdomar som har uppehållstillstånd via nya gymnasielagen ska få jobb. 
Arbetskraftsförmedlingen vill föra samman och mobilisera alla människor/organisationer/företag som vill bidra till att matcha ungdomar med arbetsmarknadens behov av medarbetare/arbetskraft. Vi är övertygade om att väldigt många företag skulle vara intresserade av att anställa denna målgrupp. Vår ambition är att göra det enkelt för företagen att anställa och ta socialt ansvar utan att känna att det finns svåra hinder på vägen.

Vårt fokus är att hitta arbetsgivare som är villiga att anställa ung arbetskraft. Många företag har hållbarhet som en viktig parameter i arbetet, inte minst social hållbarhet. Dessutom saknas det arbetskraft i många sektorer – att anställa en ung och energisk person blir då en vinn-vinn-situation.

Med en ideell förening kan vi hantera allt arbete och ekonomi på ett strukturerat sätt. Vi är sju personer i styrelsen som alla har ett stort nätverk inom företagsvärlden, arbetsmarknaden, organisationer och myndigheter.  (presentation av styrelsen)

Nätverk av expertis
Vi har knutit till oss ett nätverk av personer, organisationer och aktörer som bidrar med specialkompetens. Det kan handla om till exempel juridisk rådgivning för ungdomarna och de som stöttar dem, kunskap om hur regelverken vid anställningar fungerar, PR – strateger och kommunikatörer som ska hjälpa till med profileringen av kampanjen och dylikt, personer med stor kunskap och erfarenhet av hur näringslivet fungerar.

Nätverk av redan aktiva initiativ
Vi vill identifiera, stötta och samarbeta med människor runt ungdomarna och lokala nätverk som redan påbörjat arbetet med att hjälpa ungdomarna att söka jobb. Vi vill kartlägga och lyfta befintligt arbete. Tillsammans kan vi lära av varandra och bli en stark kraft som lyckas skaffa jobb till alla de som behöver.

Nätverk av arbetsgivare
Vi vill hitta organisationer, företag och enheter inom offentlig sektor som har anställt och som vill anställa unga människor från vår målgrupp. Dessa arbetsgivare vill vi lyfta, lära av och berätta om, i syfte att öka modet hos fler och visa på möjligheterna i stället för svårigheterna.

Ändra narrativ
Genom Arbetskraftsförmedlingens samlade arbete och de olika organisationer och människor som redan arbetar med detta vill vi ändra narrativet i landet till att handla om att dessa unga personer är en tillgång och en resurs för vår välfärdsutveckling.

Styrelsen

SAMARBETA MED OSS

Vi som sitter i styrelsen kommer både från olika delar av det organiserade civilsamhället och näringslivet.

Andreas Wiberg
Andreas WibergOrdförande
Utbildad jurist, digital strateg och framtidsfixerad människa med drivkrafterna i att hitta bättre, mänskligare och rimligare lösningar på livets alla utmaningar. Driver och är aktiv i några bolag i tech-och mediasektorn. Medgrundare av Frivilliga Familjehem Sverige.
Malin Aghed
Malin AghedSekreterare
Har länge arbetat med tillgänglighetsfrågor på olika fronter, ofta kopplat till kultur. Har arbetat som lärare på Göteborgs Universitet, varit internationell utvecklingsledare för El Sistema samt har några års erfarenhet som journalist. Arbetar nu som nationell utvecklingsledare på Kulturskolerådet, för att främja och stärka barn och ungas inflytande, delaktighet, psykiska hälsa och tillgång till kultur. (foto: Lennart Sjöberg)
Tomas Tysén
Tomas TysénLedamot
Medgrundare av Frivilliga Familjehem i Österåker och har ett ideellt engagemang kring integrations- och inkluderingsfrågor sedan sommaren 2017. Driver egna bolag inom media och tech-sektorn.
Bo-Staffan Josefsson
Bo-Staffan JosefssonLedamot
Mångårigt arbete som rektor, skolchef. Startat skolor och kommundelar. Är något av en samhällsbyggare. Aktiv sedan många år inom civilsamhället bla inom Equmeniakyrkan i Lerum. Varit aktiv med ensamkommande sedan flyktingvågen 2015 och nu även i sammanhanget kring de ukrainska flyktingarna.
Idag Senior Advisor, mentor, coach, handledare för bla nya rektorer som går rektorsutbildningen.
Driver Bozt Rektorsrådgivning sedan 10 år.
Syed Latif
Syed LatifLedamot
Syed brinner för integration och inkludering av nyanlända i Sverige. Han har bott i Sverige i tolv år, pluggade Mastersprogram företagsekonomi – marknadsföring och management på Mittuniversitetet, Östersund. Syed har jag tagit många initiativ, bland annat har han startat ett språkcafé för asylsökande i Skurup. Han har varit volontär och är numera styrelseledamot i olika föreningar. Han har även två gånger ingått i juryn för UF-mässan Jönköping. Idag jobbar han som verksamhetsutvecklare på IM, Individuell Människohjälp.
Lisa Kakar
Lisa KakarLedamot
Kvinnors rättighetsaktivist och medgrundare av RUIDAD, den första feministiska publikationen i Afghanistan, Afganska feministiska rörelsen. Ordförande för AURORA – en förening för alla som vill öka kvinnors rättigheter. Vinnaren av Global Swede Award 2020. Studerade International business på Luleås Tekniska Universitetet. Arbetar med att stödja ungdomar som omfattas av Gymnasielagen. Brinner för jämlikhet i samhället och tror på att omsätta ideér till verklighet.
Stina Haglund
Stina HaglundLedamot
Farzan Frozan Mozaffari
Farzan Frozan MozaffariSuppleant

Bli Medlem!

Medlemsavgift för privatperson: 100kr/år (gärna mer om du vill)
Medlemsavgift för förening/nätverk: 500kr/år (gärna mer om ni vill)
Stödmedlem för företag: 500kr/år (gärna mer om ni vill)

Vårt Bankgiro är 5497-1759 & Swish 123 308 8846. Märk inbetalningen med din telefonnummer om du betalar via Bankgiro. Välkommen, du behövs!

    (obligatorisk)

    [group typ]
    [/group]    * Vi sparar postnummer för att kunna se geografisk spridning och planera marknadsföring

    Till toppen