Loading...
Hem2022-04-22T12:26:25+02:00

Har du jobbet, har vi arbetskraften!

Vill du hjälpa till att ta tillvara på kraften hos unga och drivna människor? Vi på Arbetskraftsförmedlingen vill identifiera innovativa sätt att matcha arbetsgivare som har stort behov av motiverad arbetskraft med kompetenta och motiverade arbetstagare. Samtidigt som du gör samhällsnytta skapar du även affärsnytta för ditt företag. Win-win, helt enkelt.

 

VÅR VÄRDEGRUND

Arbetskraftsförmedlingen är en politiskt och religiöst obunden och ideell förening. Vi arbetar för mångfald, jämställdhet, jämlikhet, likvärdig behandling för alla och tar avstånd från våld, hat, hot och all slags diskriminering. Vi vill samarbeta med andra vars värdegrund också utgörs av demokratiska värderingar och som liksom vi verkar för allas lika värde, rättigheter och möjligheter.

Nyheter!

Det Här Är Vi

DET HÄR ÄR ARBETSKRAFTSFÖRMEDLINGEN

Vi är en förening som arbetar rikstäckande med konkreta insatser för att matcha ung arbetskraft med arbetsmarknadens behov. Föreningen avser att driva kampanjer för de målgrupper som är definierade i våra stadgar. Den första kampanjen som lanserades 2020 – REDO –  har fokus på att ALLA de ungdomar som har uppehållstillstånd via nya gymnasielagen ska få jobb. 
Arbetskraftsförmedlingen vill föra samman och mobilisera alla människor/organisationer/företag som vill bidra till att matcha ungdomar med arbetsmarknadens behov av medarbetare/arbetskraft. Vi är övertygade om att väldigt många företag skulle vara intresserade av att anställa denna målgrupp. Vår ambition är att göra det enkelt för företagen att anställa och ta socialt ansvar utan att känna att det finns svåra hinder på vägen.

Vårt fokus är att hitta arbetsgivare som är villiga att anställa ung arbetskraft. Många företag har hållbarhet som en viktig parameter i arbetet, inte minst social hållbarhet. Dessutom saknas det arbetskraft i många sektorer – att anställa en ung och energisk person blir då en vinn-vinn-situation.

Med en ideell förening kan vi hantera allt arbete och ekonomi på ett strukturerat sätt. Vi är sju personer i styrelsen som alla har ett stort nätverk inom företagsvärlden, arbetsmarknaden, organisationer och myndigheter.  (presentation av styrelsen)

Nätverk av expertis
Vi har knutit till oss ett nätverk av personer, organisationer och aktörer som bidrar med specialkompetens. Det kan handla om till exempel juridisk rådgivning för ungdomarna och de som stöttar dem, kunskap om hur regelverken vid anställningar fungerar, PR – strateger och kommunikatörer som ska hjälpa till med profileringen av kampanjen och dylikt, personer med stor kunskap och erfarenhet av hur näringslivet fungerar.

Nätverk av redan aktiva initiativ
Vi vill identifiera, stötta och samarbeta med människor runt ungdomarna och lokala nätverk som redan påbörjat arbetet med att hjälpa ungdomarna att söka jobb. Vi vill kartlägga och lyfta befintligt arbete. Tillsammans kan vi lära av varandra och bli en stark kraft som lyckas skaffa jobb till alla de som behöver.

Nätverk av arbetsgivare
Vi vill hitta organisationer, företag och enheter inom offentlig sektor som har anställt och som vill anställa unga människor från vår målgrupp. Dessa arbetsgivare vill vi lyfta, lära av och berätta om, i syfte att öka modet hos fler och visa på möjligheterna i stället för svårigheterna.

Ändra narrativ
Genom Arbetskraftsförmedlingens samlade arbete och de olika organisationer och människor som redan arbetar med detta vill vi ändra narrativet i landet till att handla om att dessa unga personer är en tillgång och en resurs för vår välfärdsutveckling.

Styrelsen

SAMARBETA MED OSS

Vi som sitter i styrelsen kommer både från olika delar av det organiserade civilsamhället och näringslivet.

Andreas Wiberg
Andreas WibergOrdförande
Utbildad jurist, digital strateg och framtidsfixerad människa med drivkrafterna i att hitta bättre, mänskligare och rimligare lösningar på livets alla utmaningar. Driver och är aktiv i några bolag i tech-och mediasektorn. Medgrundare av Frivilliga Familjehem Sverige.
Charlotte Widing
Charlotte WidingLedamot
Socionom och beteendevetare med mångårig erfarenhet som ledare i olika branscher. Bred erfarenhet från kommunal verksamhet, näringsliv och ideella organisationer. Styrelseerfarenhet från bemanningsbranschen. Största engagemanget är hållbarhet och förändringsledning. Passion att skapa värde genom ett agilt arbetssätt där målen är i fokus.
Emma Dalväg
Emma DalvägLedamot
Arbetar som affärsutvecklingskonsult med bolag som på riktigt vill skapa en hållbar strategi på företaget Coest AB. Lärde 2018 känna en ung asylsökande kille av en slump och har idag två killar boende hemma hos sig.
Helena Wiktor
Helena WiktorKassör
Passionerad ekonom och beteendevetare som brinner för utveckling av människor, organisationer, hållbarhet och samhället i stort. Arbetar som regionchef på ett rekryterings- och bemanningsbolag och har därmed ett stort intresse för arbetsmarknadsfrågor. Det är genom att hjälpa människor i arbete och nå sin fulla potential som man kan göra skillnad.
Joanna Ågren
Joanna ÅgrenLedamot
Utbildad sociolog men har jobbat som egenföretagande retuschör inom reklambranschen i över 20 år. Bra på att nätverka och brinner för att göra skillnad och skapa opinion när hon ser orättvisor. Har varit frivilligt familjehem åt totalt sex asylsökande ungdomar från sedan 2015. Starkt engagerad i flyktingfrågor och föreläser även på skolor om orsaker bakom att tvingas på flykt.
Malin Aghed
Malin AghedSekreterare
Har länge arbetat med tillgänglighetsfrågor på olika fronter och ofta kopplat till kultur. Har arbetat som lärare på Göteborgs Universitet i många år. Har varit nationell utvecklingsledare för El Sistema samt några års erfarenhet som journalist. Är nu chef för Skapa på Göteborgs Operan där hon även är MR-samordnare och JäMå-ordförande. Brinner för ungdomsfrågor. (foto: Harald Nilsson)
Tomas Tysén
Tomas TysénLedamot
Medgrundare av Frivilliga Familjehem i Österåker och har ett ideellt engagemang kring integrations- och inkluderingsfrågor sedan sommaren 2017. Driver egna bolag inom media och tech-sektorn.

Bli Medlem!

Medlemsavgift för privatperson: 100kr/år (gärna mer om du vill)
Medlemsavgift för förening/nätverk: 500kr/år (gärna mer om ni vill)
Stödmedlem för företag: 500kr/år (gärna mer om ni vill)

Vårt Bankgiro är 5497-1759 & Swish 123 308 8846. Märk inbetalningen med din telefonnummer om du betalar via Bankgiro. Välkommen, du behövs!

    (obligatorisk)

    [group typ]
    [/group]    * Vi sparar postnummer för att kunna se geografisk spridning och planera marknadsföring

    Till toppen