25 februari, 2020

Kategori: I media

Bli Medlem

Tillsammans har ett antal personer från civilsamhället och näringslivet i dagarna startat en alternativ arbetsförmedling med inriktning på att ta tillvara på resurser hos olika ungdomsgrupper.

Ung Arbetskraft behövs

Vi hörde av oss och ställde några frågor till Kinna Skoglund, en av grundarna till #vistårinteut, som för några dagar sedan valdes till föreningens ordförande.

Varför startades Arbetskraftsförmedlingen?

– Emma Dalväg, som jobbat med hållbarhetsfrågor i näringslivet under lång tid hörde av sig till mig med den här idén i slutet av december 2019. Vi insåg att vi hade mycket gemensamt när det gällde tankar om hållbarhet både för samhället och människor. Vi kände båda också att politiken och myndigheter hade gått i baklås och att civilsamhället tillsammans med näringslivet skulle kunna låsa upp många knutar.

Emma Dalväg - en av initiativtagarna.
Emma Dalväg – en av initiativtagarna till den nystartade arbetsförmedlingen. Emma arbetar inom näringslivet med hållbar affärsutveckling, cirkulär ekonomi och industriell symbios.

Hur kommer ni att jobba rent konkret?

– Vi håller just nu på att bygga upp en hemsida om föreningen, skaffa organisationsnummer och kontonummer så alla både enskilda och juridiska personer som vill vara en del och samarbeta kan ansluta inom kort. Arbetskraftsförmedlingen kommer bli en kampanjförening vilket innebär att vi kommer driva olika kampanjer mot olika målgrupper och vi kommer samla ihop och synliggöra aktörer i civilsamhället över hela Sverige samt jobba mot företag för att matcha jobb med ungdomar. Vi tror och vet att det finns många företag, stora som små, som vill bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som de gör något bra för ungdomar.

Vilka personer är det som sitter i föreningens styrelse?

– Vi är både från olika delar av civilsamhället och personer från näringslivet, med olika kompetenser. Inom några veckor kommer vi att presentera styrelsen på vår hemsida.

I Arbetskraftsförmedlingen stadgar är målen formulerade enligt följande:

 – Bidra till vårt lands välfärdsutveckling genom att ta tillvara på resurser hos unga människor och matcha dem med företag/offentlig sektors behov av arbetskraft.

– Sprida hopp i hela landet genom att fokusera på ungdomar som bott i många år i Sverige, blivit utvisade och vill tillbaka och arbeta i Sverige, nyanlända ungdomar som fått uppehållstillstånd, ungdomar med olika funktionsvariationer och ungdomar som tappat hopp om att få ett lönearbete.

– Identifiera, stötta och samarbeta med människor och lokala nätverk runt ungdomar som redan påbörjat eller kommer att hjälpa ungdomarna att söka jobb.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 77 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Presskontakt/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund  +46708494732

Dela med dina vänner!